Podziękowania z ROD Leśna Dolina w Kwidzynie

2511.2013

Kwidzyn, dnia 25 listopada 2013r.

Pan Eugeniusz Kondracki Prezes Polskiego Związku Działkowców Warszawa     Szanowny Panie Prezesie!    

Działkowcy Ogrodu „Leśna Dolina” w Kwidzynie, składają Panu serdeczne podziękowanie i gratulacje za odniesione zwycięstwo w Sejmie w tak ciężkiej walce o naszą dobrą obywatelską ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, napisaną przez działkowców dla wszystkich działkowców.

Wiemy, że zwycięstwo to zawdzięczamy przede wszystkim Panu oraz pełnomocnikom Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, którzy pracowali nad tą ustawą bez chwili odpoczynku w obronie naszego ruchu działkowego. Cieszymy się bardzo również z tego, że spełniają się nasze życzenia wysłane Panu w lipcu 2011 roku o następującej treści: „Mamy nadzieję, że Pan Prezes w dalszym ciągu, pomimo rzucania kłód pod nogi, tak jak od wielu lat będzie obierał słuszny kurs „naszego statku”, i trzymał ster bez przeszkód dla pożytku i ku uciesze wszystkich działkowców, czego Panu Prezesowi oraz współpracownikom Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców serdecznie życzymy”.

Ponawiamy nasze życzenia i sądzimy, że dalsze prace będą przebiegały w spokojniejszej atmosferze, czego sobie i Wam wszystkim życzymy.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami:

    Działkowcy, Zarząd, oraz Komisje Statutowe ROD „Leśna Dolina” Kwidzyn       Sekretarz Zarządu                                                     Prezes Zarządu Jan Sikorski                                                     Andrzej Jancz