Podziękowania z ROD im. Grudzińskiego w Gdyni

2511.2013

"Społeczność działkowa naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni składa słowa uznania i podziękowania za trud i wysiłek włożony w doprowadzenie do uchwalenia nowej ustawy o ROD przez Sejm RP.

Pana osobiste zaangażowanie pełne konsekwencji i wytrwałości w dążeniu do ostatecznego celu jest godne szacunku. Doskonale wiemy, że bez Pana inspiracji nie odbyłaby się ogólnopolska manifestacja pokazująca naszą jedność w obronie naszego społecznego ruchu." - czytamy w stanowisku ROD im. Grudzińskiego w Gdyni.

Całość listu dostępna poniżej:

List ROD im Kmdr ppor J Grudzińskiego z dnia 23 11 2013 r do Prezesa PZD