Projekt ustawy o rodzinnych ogrodach przyjęty przez Sejm

2511.2013

Poniżej publikujemy ostateczny kształt obywatelskiego projektu ustawy o ROD, który został niemal jednogłośnie przyjęty przez posłów, reprezentujących wszystkie ugrupowania polityczne. Należy mieć nadzieję, że dokument ten znajdzie poparcie w Senacie, a także uzyska podpis Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych - projekt przyjęty przez Sejm 22.11.2013 r.