Projekt ustawy o ROD przeszedł trzecie czytanie w Sejmie!

2211.2013

Dzisiaj o godzinie 11:04 Sejm RP przyjął ustawę o rodzinny ogrodach działkowych większością 441 głosów za, 2 głosów przeciw i braku wstrzymujących się.

Kolejnym etapem procedury legislacyjnej jest przekazanie ustawy pod prace Senatu.

Wyniki indywidualne głosowania (kliknij tu) Głosowanie nr 13 - posiedzenie 54. Dnia 22-11-2013 godz. 11:04:48

Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o: projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, projekcie ustawy o ogrodach działkowych, projekcie ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, projekcie ustawy o ogrodach działkowych

Głosowało - 443  Za - 441  Przeciw - 2  Wstrzymało się - 0  Nie głosowało - 17

(Po kliknięciu na liczby w tabeli poniżej wyświetli się imienna lista posłów)

Klub/Koło

Liczba czł.

Głosowało

Za

Przeciw

Wstrzymało się

Nie głosowało

PO

203

200

199

1

-

3

PiS

137

127

127

-

-

10

TR

36

35

35

-

-

1

PSL

29

29

29

-

-

-

SLD

26

26

26

-

-

-

SP

17

16

16

-

-

1

niez.

8

6

5

1

-

2

ID

4

4

4

-

-

-