NSA: Nie można obejść przepisów, budując podwójną altanę

2111.2013

Nie można obejść prawa, budując podwójną altanę, której łączne wymiary przekroczą powierzchnię dozwoloną w przepisach - orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. Dlatego kobieta, która bez pozwolenia rozbudowała sobie altanę, będzie musiała ją rozebrać.

Początkowo altana miała 25 metrów kwadratowych i jej powierzchnia była zgodna z przepisami. Później jednak, na skutek rozbudowy, powierzchnia altany zwiększyła się do 51 metrów kwadratowych. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego nakazał właścicielce rozebrać altanę, ponieważ rozbudowała ją bez pozwolenia. Inspektor uznał, że altana to nie dwa odrębne budynki o powierzchni 25 metrów kw. każdy,

 ale jeden - o powierzchni ponad 51 metrów kw. Tymczasem zgodnie z Prawem budowlanym nie trzeba zgłaszać ani uzyskiwać pozwolenia na budowę tylko wtedy, gdy altana ma mieć nie więcej niż 25 metrów kw.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku właścicielka przekonywała, że altany zostały wybudowane na dwóch działkach i przed rozpoczęciem budowy otrzymała zgodę zarządu ogródków działkowych. Twierdziła, że obie altany mają w sumie trzy wejścia, a nie jedno, a tylko dlatego nie zostały one przedzielone ścianami, że inspektor zakazał w tym czasie rozbudowy. – Wybudowana altana w pełni odpowiada standardom XXI wieku - przekonywała właścicielka w skardze do sądu.

W styczniu ub.r. gdański WSA oddalił jej skargę - stwierdził, że budynek został wybudowany na jednym fundamencie, ma jedno wejście i jeden dach. Nie jest altaną, bo jego powierzchnia przekracza dopuszczalne normy.

Kobieta zaskarżyła ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zaproponowała, że skoro obie altany są zbyt duże, to rozbierze jedną z nich, żeby druga miała przepisowe 25 metrów kw.

We wtorek NSA oddalił jej skargę (sygn. II OSK 1374/12). Sędzia Iwona Bogucka wyjaśniła, że nie są to dwie altany, bo nie są przedzielone ścianami, a wszystkie pomieszczenia w budynku są ze sobą połączone. Według NSA zgodne z prawem będzie teraz tylko rozebranie całego budynku.

Źródło: strona internetowa Interia.pl