Stanowisko uczestników narady w ROD "Rębiechowo"

1511.2013

Gdańsk, dnia 14.11.2013 r. 

Pan

Donald Tusk

Premier Rządu RP

Warszawa

  Szanowny Panie Premierze!

My, członkowie Polskiego Związku Działkowców, przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Rębiechowo”, „Lotnisko” i „Cegiełka” funkcjonujących od dziesięcioleci w Gdańsku wzywamy Pana do właściwego i zgodnego z oczekiwaniami prawie miliona Obywateli zabezpieczenia przyszłości polskich rodzin użytkujących dziś działki w Polsce.

Wydarzenia wokół procedowania tej nowej ustawy, jakie w ostatnich miesiącach wystąpiły za sprawą posłów Platformy Obywatelskiej, spowodowały utratę naszej wiary w spełnienie Pana obietnic składanych nam działkowcom.

W dniu 10 października 2013 roku Marszałek Sejmu RP Pani Ewa Kopacz zapewniła delegację protestujących przed Sejmem działkowców, że dotrzyma Pan Premier danego słowa.

Od dnia ogólnokrajowej manifestacji minęły już 34 dni i jakoś nie możemy doczekać się realizacji zobowiązania.

Nie rozumiemy dlaczego posłowie PO tak bardzo chcą utrzymać w mocy art. 30 projektu ustawy o pseudo uwłaszczeniu nas działkowców sugerując, że tego chce Pan Premier!

Działkowcy w naszych ogrodach nie akceptują tego „uwłaszczenia”, bowiem jego konsekwencją będzie rozbicie naszej jedności a w konsekwencji dojdzie do likwidacji dobrze zorganizowanej ogólnopolskiej organizacji działkowców.

Proponowane przez posłów Pana partii to tzw. „uwłaszczenie” powoduje nierówne traktowanie nas Obywateli dzieląc na lepszych i gorszych, a to już budzi poważne wątpliwości, co do zgodności z Konstytucją RP.

Nie możliwym jest, aby nie znał Pan Premier stanowiska Związku Miast Polskich, że w przypadku wprowadzenia do ustawy tego art.30 wniesie skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

Dzisiaj jesteśmy niemalże pewni, że niezrozumiały upór posłów Platformy Obywatelskiej w praktyce zmierza do opóźnienia wejścia w życie nowej ustawy o ogrodach działkowych.

Pytamy - czy takie dotrzymywanie słowa ma polegać na wstrzymywaniu skierowania pod obrady Sejmu RP nowej ustawy?

Do dnia 21 stycznia 2014 roku pozostało zaledwie 66 dni a jedynym sposobem jest usunięcie z tego projektu ustawy feralnego art. 30 i opracowanie nowej ustawy o uwłaszczeniu, ale w takim kształcie, by nikt nie mógł zarzucić jej niekonstytucyjności.

My działkowcy i nasz Polski Związek Działkowców jesteśmy za uwłaszczeniem, ale obejmującym wszystkich! Niniejszy list przesyłamy także do: - Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, - Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, - Klubów Parlamentarnych – PO, PSL, PiS, SLD, Twój Ruch i Inicjatywa Dialogu oraz przekazujemy do wiadomości: - Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, - Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego, - Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, -Redakcji „Dziennika Bałtyckiego”. List został przyjęty przez aklamację przez 60 przedstawicieli ogrodów działkowych.