Stanowsisko z narady w Malborku

1511.2013

Malbork 15.11.2013 r.  

Szanowny Pan Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Rzeczpospolitej Polskiej

W a r s z a w a

   

Panie Premierze!

Członkowie Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD w Malborku oraz członkowie Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych ROD w Malborku obradujący 15 listopada 2013 r. działający w imieniu 3,5 tys.działkowców na terenie Malborka stanowczo protestują przeciwko manipulacji i nieudolnymi pracami nad projektem obywatelskim ustawy o ogrodnictwie działkowym.

Przebieg i efekty pracy Podkomisji Sejmowej są nam znane i budzą nasz głęboki sprzeciw w zakresie zmian, które uderzają w założenie projektu. Tworzony dokument ma być zgodny z Konstytucją i jednocześnie zachować charakter ogrodów jako urządzeń  użyteczności  publicznej.

Ślimacze tempo prac Podkomisji Sejmowej rodzi uzasadnione podejrzenia i obawy naszych działkowców,że posłom PO i SP nie zależy aby ustawa zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego nie obowiązywała od 21 stycznia 2014 roku. Zapewniał Pan,że obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych złożony przez PZD będzie w  Sejmie projektem wiodącym, a dzieje się zupełnie inaczej.

Duży niepokój wprowadza art.30 proponowanej ustawy wprowadzonej przez PO, w którym wprowadzono ideę uwłaszczenia działkowców.

W Malborku na 12 Rodzinnych Ogrodów Działkowych o powierzchni 140 ha i około 3.500 działek w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 8 ha co stanowi 6% powierzchni ogrodów w Malborku. Zatem 11 ROD położonych na terenie Malborka nie mają co liczyć na żadne uwłaszczenie. Wprost wierzyć się nie chce,że władza  zrobi co zechce,  że władza działa przeciwko nam, że chce zniszczyć ponad 120-letnią tradycję ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 Przypominamy,że prowadzone działania przeciwko przedstawicielom Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej są skierowane przeciwko działkowcom, dotykają miliona osób, które reprezentuje Komitet, osób które złożyły podpisy pod projektem obywatelskim.

Żądamy dotrzymania obietnic złożonych przez Pana Premiera i mówiących o tym, że to projekt obywatelski będzie podstawą nowej ustawy działkowej. Domagamy się aby przywrócono projektowi nowej ustawy formę projektu obywatelskiego.

Niniejsze stanowisko postanawiamy skierować do:

-Prezesa Rady Ministrów-Donalda Tuska

-Prezesa Polskiego Związku Działkowców-Eugeniusza Kondrackiego

-Prezesa Okręgowego Zarządu PZD Gdańsk-Czesława Smoczyńskiego

Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem