Premier Donald Tusk spotka się z przedstawicielami działkowców

1511.2013

Dziś (piątek) o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego, a także prezesa OZM PZD Stanisława Zawadki z premierem Donaldem Tuskiem. O wynikach spotkania poinformujemy w godzinach popołudniowych.