List Pani Elżbiety Seneckiej

1511.2013

Gdańsk, dnia 14.11.2013 r.

Elżbieta Senecka Członek Polskiego Związku Działkowców w ROD „Przystań” Gdańsk  

Szanowny Pan

Donald Tusk

Premier Rządu RP

Przewodniczący

Platformy Obywatelskiej

Warszawa

 

Szanowny Panie!

Jestem z własnej woli członkiem największej w Polsce pozarządowej organizacji społecznej i do dzisiaj nie wiem, czym sobie zasłużyliśmy na takie traktowanie przez polskich parlamentarzystów, chcących pozbawić nas naszych działek w naszych ogrodach.

Wprowadzenie przez posłów PO wchodzących w skład Nadzwyczajnej Podkomisji ds. rozpatrzenia projektów ustaw o ogrodach działkowych tak wielu zmian w projekcie obywatelskim spowodowały, że nie pod takim składałam wraz z najbliższymi swój podpis poparcia.

Zwracam się do Pana z apelem i jednoznacznie wyrażoną prośbą, aby korzystając z posiadanych uprawnień doprowadził do odstąpienia posłów PO od poprawki zawartej w art.30 dot. tzw. uwłaszczenia.

Używam sformułowania o tzw. uwłaszczeniu, bowiem to zaproponowane przez posłów PO obejmie wyłącznie wybranych działkowców, dzieląc na lepszych i tych gorszych.

Taki pozbawiony wszelkiej logiki pomysł już dzisiaj rodzi poważne konstytucyjne wątpliwości i może spowodować zablokowanie wejścia w życie tak oczekiwanej przeze mnie ustawy.

Na tak proponowanym zapisie skorzystają wyłącznie ludzi bogaci i wszelkiej maści kombinatorzy.

Takie działania posłów Platformy Obywatelskiej nie służą działkowcom, zagrażają dalszemu istnieniu ogrodów oraz nie znajdują żadnej akceptacji w naszej działkowej społeczności.

Jeżeli Pana i posłów wolą jest uwłaszczenie nas działkowców to problematykę tą proszę zawrzeć w odrębnej ustawie, ale pisanej w spokoju i w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem!

Nie można nie brać pod uwagę faktu, że prawie milion polskich Obywateli złożyło bez jakiegokolwiek przymusu swoje podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych!

Apeluję do Pana Premiera i pozostałych adresatów mojego listu o uchwalenie nowej ustawy, która będzie zgodna z wolą nas działkowców.

Niniejszy list przekazuję także do:

-Marszałka i Wicemarszałków Sejmu RP,

-Klubów Parlamentarnych: PO, PiS, PSL, SLD, Twój Ruch i Inicjatywa Dialogu

oraz przesyłam do wiadomości:

-Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,

-Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego,

-Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

    Elżbieta Senecka