List działkowców z Pruszcza Gdańskiego do Premiera

0811.2013

Pruszcz Gdański, dnia 08.11.2013 r. 

 

Pan

Donald Tusk

Premier Rządu RP

 Warszawa

  Szanowny Panie Premierze!

My, członkowie Polskiego Związku Działkowców, reprezentanci Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących od dziesięcioleci na terenie Miasta i Gminy Pruszcz Gdański apelujemy do Pana o właściwe i zgodne z naszymi oczekiwaniami zabezpieczenie przyszłości miliona polskich rodzin użytkujących dziś działki w Polsce. Oczekiwaniami, które poparło swoimi podpisami ponad 924 tysiące Obywateli popierając obywatelski projekt ustawy zgłoszony do Sejmu RP przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej.

Wydarzenia wokół procedowania tej nowej ustawy, jakie w ostatnich miesiącach wystąpiły za sprawą posłów Platformy Obywatelskiej, zachwiały naszą wiarą w spełnienie Pana obietnic złożonych tak w trakcie spotkania w ROD im. Waszyngtona w Warszawie jak i zawartych w piśmie skierowanym do polskich działkowców z dnia 18 czerwca 2013 roku.

Nikt z nas nie rozumie powodów uporczywego utrzymywania w mocy art. 30 projektu ustawy o pseudo uwłaszczeniu nas działkowców.

Społeczność działkowa naszych ogrodów nie akceptuje takiego „uwłaszczenia”, bowiem zmierza on do rozbicia a w konsekwencji do likwidacji dobrze zorganizowanej ogólnopolskiej organizacji działkowców.

Tak proponowane przez posłów PO „uwłaszczenie” już dzisiaj budzi poważne wątpliwości, co do zgodności z Konstytucją RP, bowiem powoduje nierówne traktowanie Obywateli dzieląc ich na lepszych mających szansę na to pseudo uwłaszczenie i tych tej szansy pozbawieni.

Według naszej wiedzy Związek Miast Polskich swoim stanowiskiem jednoznacznie uprzedził Sejm RP, że w przypadku wprowadzenia do ustawy tego art.30 wniesie skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

Ten niezrozumiały upór posłów Platformy Obywatelskiej w swej istocie zmierza do opóźnienia wejścia w życie nowej ustawy o ogrodach działkowych.

Zadajemy pytanie, jak wobec tego mamy rozumieć zapewnienia Pani Marszałek Sejmu skierowane do delegacji protestujących w dniu 10 października 2013 roku działkowców o tym, że Pan Premier dotrzyma danego słowa?

Czy to dotrzymywanie słowa ma polegać na wstrzymywaniu skierowania pod obrady Sejmu RP nowej ustawy?

Czasu jest coraz mniej a jedynym sposobem jest usunięcie z tego projektu ustawy feralnego art. 30 i opracowanie nowej ustawy o uwłaszczeniu, ale w takim kształcie, by nikt nie mógł zarzucić jej niekonstytucyjności.

List został przyjęty przez aklamację przez 67 uczestników narady w Pruszczu Gdańskim, przedstawicieli ogrodów działkowych. Niniejszy list przesyłamy także do: - Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, - Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, - Klubów Parlamentarnych i Poselskich – PO, PSL, PiS, SLD, SP, Twój Ruch i Inicjatywa Dialogu oraz przekazujemy do wiadomości: - Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, - Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego, - Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, -Redakcji „Dziennika Bałtyckiego”.