List Pana Adnrzeja Jancz do Prezesa Rady Ministrów

0711.2013

Kwidzyn, dnia 05.11.2013 R.

  Andrzej Jancz 82-500 Kwidzyn Członek Polskiego Związku Działkowców  

Pan

Donald Tusk

Premier Rządu RP

Warszawa

  Szanowny Panie Premierze!

Jako wieloletni działkowiec Ogrodu „Leśna Dolina” w Kwidzynie, zwracam się z prośbą do Pana Premiera  o użycie swego autorytetu w usunięciu art.30 z projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przygotowanego przez połączone Komisje Sejmowe Dziś, nawet nie obyty w prawie człowiek wie, że artykuł ten zapewne zostanie zaskarżony przez gminy do T.K.

Zwracam się także z apelem o wyraźne przyśpieszenie prac, bo czasu dla nas działkowców na nowy projekt ustawy zostało bardzo mało, a oto chyba chodzi niektórym członkom PO, w konsekwencji czego ustawa nie zostanie uchwalona.

Jednocześnie mam nadzieję że Posłowie na Sejm RP, a zwłaszcza z Platformy Obywatelskiej obudzą się i powrócą do dobrych zapisów obywatelskiego projektu ustawy, unikając w ten sposób zarzut niekonstytucyjności zwłaszcza w zakresie tego pożal się Boże uwłaszczenia !

Proponowanie pseudo uwłaszczenia, z którego będą mogli skorzystać tylko nieliczni, i to tylko wtedy, gdy gmina nie skorzysta z prawa pierwokupu jest dla nas działkowców nie do przyjęcia, bowiem to „uwłaszczenie” ma podzielić Obywateli na gorszych i lepszych, a tego wbrew Nam , a tego nikt z nas nie chce.

W związku z tym, że utwierdzał nas Pan na spotkaniu z działkowcami w przekonaniu osobistej interwencji w procedowaniu nad tą ustawą, jestem bardzo rozczarowany Pana gołosłownością, którą widać w pracach i efektach.

Jak Pan wie, te uwłaczające nam Obywatelom prace oglądało ogromne rzesze działkowców i dziwią się jak można tak oszukiwać nas biednych i schorowanych działkowców!

Wszystko to jest ukierunkowane chyba ze względów finansowych tylko dla deweloperów i ludzi z grubymi portfelami, bowiem dla nas prostych i uczciwych ludzi ogrodu na pewno nie.

Chcę przypomnieć Panu, że wszystkie dobra, które powstawały i powstają na ogrodach są naszymi sfinansowanymi z własnych pieniędzy, przy wspomaganiu naszego Związku,  z naszej pracy i serca włożonego w te ogrody!

Panie Premierze!

Dzisiaj czas proszenia już bezpowrotnie minął!

Dzisiaj blisko milion Obywateli żąda od Posłów na Sejm o uznanie zasadności skierowania pod obrady Wysokiej Izby w trybie pilnym obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

                                                                  Z wyrazami szacunku Andrzej Jancz   Niniejsze pismo kieruję również do: -Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz, -Klubów Parlamentarnych i Poselskich oraz do wiadomości: - Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, - Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego.