List Prezydium OZ PZD Gdańsk

2910.2013

Temat projektowanych przepisów mających na celu pozorne "uwłaszczenie" działkowców został jednym z głównych punktów obrad Prezydium OZ PZD Gdańsk poszerzonego o członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej.

Uczestnicy postanowili skierować list do Prezesa Rady Ministrów, w którym zaznaczają swoje stanowisko w sprawie.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu:

List Prezydium OZ PZD Gdańsk z dnia 29 października 2013 r. do Prezesa Rady Ministrów