Aktualna treść projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

2210.2013

Poniżej umieszczamy aktualną treść projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zawierającą ostatnie poprawki wniesione w toku dotychczasowych prac legislacyjnych. PROJEKT ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 10-11.10.2013