Stanowisko ROD im. Grudzińskiego w Gdyni

0710.2013

"Proponowanie pseudo uwłaszczenia jest zwyczajnym populizmem, bowiem posłowie zapomnieli dodać, że skorzystać z tego będą mogli nieliczni i to tylko wówczas, gdy gmina nie skorzysta z prawa pierwokupu! Widocznie pamięć posłów PO jest bardzo słaba, delikatnie rzecz ujmując, bowiem jakoś zapomnieli, że Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach stwierdzał, że dysponowanie przez ustawodawcę gruntami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa jest niekonstytucyjne!"

- czytamy z stanowisku Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Grudzińskiego w Gdyni. Pełna treść stanowiska poniżej: Stanowisko ROD im Kmdr ppor Jana Grudzińskiego w Gdyni z dnia 7 10 2013r skierowane do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz