Gospodarka odpadami w ROD w Gdańsku

3009.2013

W wyniku spotkań przedstawicieli ogrodów działkowych i okręgowego zarządu PZD w Gdańsku z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku w sprawie gospodarki odpadami ustalono, że:

- w przypadku gdy na ogrodach działkowych nie ma osób zamieszkujących - Zarządy ROD zamawiają pojemniki i rozliczają się w oparciu o deklarację DO-2. W przypadku gdy w okresie zimowym ogród nie gromadzi odpadów - może złożyć nową deklaracje zerową, aby opłat nie ponosić.

- w przypadku gdy ogrody są zamieszkane, należy złożyć deklarację DO-3, gdzie zostaną wymienione działki zamieszkane (osobno) i niezamieszkane (osobno).

Jednocześnie ZDiZ deklaruje swoją pomoc w postaci konsultacji oddelegowanego pracownika.

Szczegóły znajdą Państwo w niniejszym załączniku: Informacja ZDiZ