List otwarty Okręgowych Zarządów PZD w Gdańsku i Słupsku

2409.2013

"My nie bronimy działek. Jako cząstka społeczności naszego województwa razem z Państwem bronimy naszej godności. Razem też bronimy często naszego bytu. Jesteśmy dumnym narodem. Nie godzimy się na lekceważenie, na oszukiwanie, na manipulację."- piszą działkowcy z Okręgu Gdańskiego i Słupskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią listu otwartego:

L I S T  O T W A R T Y