Manifestacja przed gmachem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

2009.2013

Dzisiaj, 20 września 2013 r. odbyła się manifestacja Działkowców Okręgu Gdańskiego i Słupskiego.

Działkowcy z całego województwa zgromadzili się przed gmachem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego aby mocnym akcentem zamanifestować swoje stanowisko wobec nieudolnych prac nad nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

Manifestacja została otwarta wystąpieniem Pana Mieczysława Kamińskiego, który pełnił funkcję przewodniczącego zebrania. Po nim głos zabrał Prezes OZ PZD Gdańsk Pan Czesław Smoczyński oraz Prezes OZ PZD Słupsk Pan Wiesław Boratyński.

Odczytane zostało stanowisko, jakie uczestnicy skierowali do Wojewody Pomorskiego a także list jak został wystosowany do Prezesa Rady Ministrów.

Po odczytaniu treści listów i stanowisk, głos zabierali uczestnicy manifestacji. W kolejnych wystąpieniach działkowcy wyrażali swoje szczere oburzenie dotychczasowymi "postępami" w pracy Nadzwyczajnej Podkomisji. Często powtarzało się zwątpienie w dobre intencji posłów oraz zarzucano celowe działanie na niekorzyść ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Szacunkowo, w manifestacji wzięło udział około 750 osób, z czego 100 osób stanowiła delegacji z OZ PZD Słupsk.

Poniżej udostępniamy treść stanowiska i listu a także obszerną galerię zdjęć:

List uczestników manifestacji z dnia 20 września 2013 r. do Wojewody Pomorskiego List z do Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r Galeria zdjęć z manifestacji 20 września 2013 r.