Stanowiska z Rodzinnych Ogrodów Działkowych

1809.2013

Aktualna sytuacja jaka zaistniała w wyniku prac Nadzwyczajnej Podkomisji nad projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych budzi coraz większe kontrowersje wśród społeczności działkowców.

Kolejne ogrody przesyłają stanowiska i listy, w których wyrażają swoje niezadowolenie z dotychczasowych postępów w pracach. Ponadto działkowcy obawiają się ryzyka, nieuchwalenia nowej ustawy w narzuconym terminie.

Dzisiaj publikujemy stanowisko nadesłane przez:

ROD "Oliwa" w Gdańsku ROD im. Sikorskiego w Kwidzynie Zachęcamy zarówno indywidualnych działkowców jak i Zarządy ROD do podejmowania własnych stanowisk i zabierania głosy tak ważnej dla nas sprawie ogrodów działkowych. Treść stanowisk poniżej: Stanowisko ROD "Oliwa" w Gdańsku Stanowisko ROD im. Sikorskiego w Kwidzynie