Gdańsk - jak rozliczać opłaty za śmieci?

0209.2013

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku odpowiedział nam jak według nich powinny być księgowane opłaty za wywóz odpadów. Zgodnie z odpowiedzią:

System gospodarki odpadami komunalnymi nie zakłada wystawiania faktur – ZDiZ  nie jest zobowiązany do wystawiania właścicielom nieruchomości faktur za realizację usług odbioru odpadów komunalnych. Opłatę należy księgować tak samo jak podatek od nieruchomości.