Spotkanie z Ministrem Krzysztofem Paszykiem

0407.2024

W dniu 1 lipca  2024 roku w biurze poselskim w Pile odbyło się spotkanie z Ministrem Rozwoju i Technologii Krzysztofem Paszykiem w sprawie zapisów dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych w rozporządzeniu z dnia  8 grudnia 2023 roku dotyczącego projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie  tego planu  oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. W spotkaniu z Ministrem  uczestniczyli Prezes Okręgu Marian Praczyk oraz Wiceprezes Maria Fojt.

Minister poinformował, że w wyniku kilku spotkań z Prezesem  PZD Eugeniuszem Kondrackim i prawnikami Związku uzgodniono koncepcję zmiany rozporządzenia, którą opracuje Polski Związek Działkowców.  Prezes Marian Praczyk  poinformował Ministra, że na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2024 roku Krajowa Rada Polskiego Związku przyjęła koncepcję zmian w rozporządzeniu, w którym  postuluje  do Ministra Rozwoju i Technologii o pilną nowelizację rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 roku poprzez nadanie brzmienia rozporządzeniu zgodnie załączniku nr 1 do przyjętego stanowiska.  

Przekazano Ministrowi stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 27 czerwca 2024 roku. Minister poinformował, że propozycje Związku  zostaną w Ministerstwie rozpatrzone.

Spotkanie przebiegało w milej atmosferze.

MF

Galeria