Zdecyduj o zmianach w Sopocie. Urzędnicy czekają na wnioski do planu ogólnego dla całego miasta

2006.2024

Sporządzenie planu ogólnego jest wymogiem znowelizowanej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Każda gmina w Polsce powinna przygotować taki dokument do końca przyszłego roku. Jego brak zablokuje m.in. możliwość opracowania nowych planów zagospodarowania oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Plan ogólny będzie zastępował dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta).

Wbrew pozorom w Sopocie wciąż istnieje duży potencjał realizacji nowej zabudowy. Wbrew pozorom w Sopocie wciąż istnieje duży potencjał realizacji nowej zabudowy.

Wbrew pozorom w Sopocie wciąż istnieje duży potencjał realizacji nowej zabudowy.

Plan ogólny zastąpi obowiązujące studium

Nowością względem studium jest regulacja formy zabudowy poprzez wprowadzenie już na tym poziomie planistycznym m.in. precyzyjnych ustaleń w oparciu o współrzędne i mapę w wersji cyfrowej. Ponadto plan ogólny określi wskaźniki intensywności zabudowy, maksymalnej wysokości czy powierzchni biologicznie czynnej.

W planie ogólnym przewiduje się podział obszaru miasta na 13 stref planistycznych określających konkretne funkcje np. zabudowy wielofunkcyjnej mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej czy strefy komunikacyjnej. Możliwe jest też wskazanie obszarów uzupełnienia zabudowy oraz zabudowy śródmiejskiej.

Szczegółowe informacje na temat planu ogólnego, a także formularze składania wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Wnioski do planu ogólnego Sopotu przyjmowane są:

- poprzez formularz internetowy
- e-mailem na adres: kancelaria@um.sopot.pl
- platformę ePUAP: profil Urzędu Miasta Sopotu
- listownie: Wydział Urbanistyki i Architektury, UM Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
- osobiście: Kancelaria Ogólna UM Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, pok. 16, 81-704 Sopot


Niezależnie od wybranej formy nieprzekraczalnym terminem na złożenie wniosków jest 15 lipca.

28 czerwca oraz 5 lipca o godz. 16:00 w Sopotece (budynek dworcaMapka, 2 piętro) odbędą się warsztaty z mieszkańcami, podczas których wyjaśniona zostanie rola planu ogólnego oraz zasady składania wniosków do tego dokumentu.

Gdańsk i Gdynia już nie przyjmują wniosków do planu ogólnego

Warto przypomnieć, że plan ogólny sporządzany jest obecnie także przez miejskich urbanistów Gdańska oraz Gdyni. W Gdańsku termin składania wniosków upłynął 14 czerwca, natomiast w Gdyni - 10 maja. O terminach tych informowaliśmy w artykule z kwietnia:

Źrodło: https://dom.trojmiasto.pl/Zdecyduj-o-zmianach-w-Sopocie-Urzednicy-czekaja-na-wnioski-do-planu-ogolnego-dla-calego-miasta-n190476.html

Galeria