Zatrudnimy Inspektora ds. inwestycji

2510.2021

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Pomorski w Gdańsku poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Inspektora ds. inwestycji

Miejsce pracy: Gdańsk

Wymiar czasu pracy: 1 etat

 

Opis stanowiska:

osoba zatrudniona jako inspektor ds. inwestycji będzie odpowiadać za:

 • Prowadzenie skutecznych działań w zakresie wdrażania zadań inwestycyjnych w rodzinnych ogrodach działkowych w celu ich rozwoju i modernizacji,
 • Sporządzanie Okręgowego Planu Inwestycji i Remontów,
 • Nadzorowanie nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem środków finansowych na inwestycje i remonty w ROD,
 • Opiniowanie i kontrolowanie zamierzeń i działań inwestycyjno-remontowych w ROD.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe: budownictwo,
 • Posiadanie uprawnień budowlanych,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office, Internet),
 • Samodzielność, komunikatywność, skrupulatność, inicjatywa w działaniu,
 • Determinacja w realizacji wyznaczonych celów,
 • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 • Dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

 • Pracę w bardzo dogodnej lokalizacji w centrum Gdańska-Wrzeszcza oraz w terenie,
 • Miłą atmosferę pracy wśród profesjonalistów zajmujących się tematyką rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w formie elektronicznej na adres: gdansk@pzd.pl. Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko inspektora ds. inwestycji ogłoszonej w dniu 07.06.2021 r. prowadzonej przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Pomorski w Gdańsku. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Termin nadsyłania ofert do 28.02.2022 r. Planowany termin zatrudnienia z dniem 14.03.2022 r.

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Działkowców Okręg Pomorski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102, reprezentowany przez Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji na stanowisko inspektora ds. inwestycji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Polski Związek Działkowców Okręg Pomorski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji ogłoszonej w dniu 07.06.2021 r. do czasu jej zakończenia.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, których pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność identyfikacji Pani/Pana jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dokonania oceny przydatności Pani/Pana do pracy oraz nawiązania z Panią/Panem ewentualnego stosunku pracy
 • Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Galeria