Odpowiedź Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na list Klubu Poselskiego SLD

2506.2012

W dniu 21.06.2012 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego odpowiedział posłom Klubu Poselskiego SLD na pismo dotyczące cofnięcia wniosku dotyczącego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

"Jako wnioskodawca w sprawie o zbadanie konstytucyjności aktu normatywnego, Pierwszy Prezes nie kieruje się analizą ewentualnie naruszonych interesów, ale wyłącznie tym, czy kwestionowany akt prawny jest spójny z normami i zasadami konstytucyjnymi. Jest dla mnie oczywiste, że było to jedyne kryterium, na podstawie którego został skierowany wniosek w sprawie K 8/10".

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią odpowiedzi: Odpowiedź Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego