Spotkanie w sprawie realizacji porozumienia o współpracy

2109.2015

18 września 2015 r. odbyło się spotkanie sprawie dotyczące realizacji porozumienia podpisanego pomiędzy władzami Województwa Pomorskiego a Okręgowym Zarządem PZD w Gdańsku i Okręgowym Zarządem PZD w Słupsku. O podpisaniu porozumienia informowaliśmy w publikacji na temat Krajowych Dni Działkowca, gdyż podczas tego święta było ono sygnowane: Krajowe Dni Działkowca 2015

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele obu okręgów PZD z województwa pomorskiego. Ustalili zbiór zagadnień, które będą stanowić podstawę do wspólnego działania:
  • - instruktarz dla działaczy PZD w zakresie możliwości pozyskiwania środków finansowych na projekty społecznościowe
  • - przystosowanie wybranych ogrodów działkowych do ogólnej dostępności dla społeczności lokalnych w tym: organizowanie wczasów dziennych dla seniorów, organizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie letnich przerw wakacyjnych, stworzenie „zielonych sal” dla celów edukacyjnych
  • - problemy z zagospodarowaniem terenów ogólnych ogrodów – oświetlenie, trawniki, punkty rekreacyjne
  • - możliwość instalowania w ROD paneli słonecznych dla pozyskiwania energii odnawialnej
  • - dokończenie akcji usuwania azbestu z urządzeń zainstalowanych w ROD
  • - podniesienie poziomu bezpieczeństwa na działkach poprzez efektywniejszą ich ochronę przez organy porządku publicznego (policja, straż miejska) a także założenie monitoringu na działkach

Wspólnie ustalono, że  informacja o podpisanym porozumieniu o współpracy oraz wypracowanych na tą chwilę zagadnieniach zostanie  przesłana do wszystkich ogrodów działkowych w naszych okręgach.

MK